some kind of blog promoting extraordinary storytelling

vet jag något om god litteratur?

”Vad menas med kvalitet? Är det möjligt att fastställa dess kvalitet med hjälp av några ”objektivt” fastställda kriterier? Kan vi bedöma värdet av en bok om vi inte förstår sammanhanget i vilken den är skriven? Den sista frågan funderar jag mycket kring. Personligen uppskattar jag böcker som jag orkar...

Read more

blue jasmine

Movie dates are a new habit. Nothing beats watching a really good film on a huge screen. Well. I guess a lot does. But you know what I mean. So far this late summer Promised Land, Känn ingen Sorg and Frances Ha got me to buy tickets. All are...

Read more

1 2