some kind of blog promoting extraordinary storytelling

Om

Vad är dobrodrama?

dobrodrama är min ambition att finna, sprida och gestalta berättelser om mänsklighet och om de som utmanar sitt öde.

dobrodrama publicerar by the way, inlägg som inspirerats av extraordinära berättelser, platser och främlingar.

 

What is dobrodrama?

dobrodrama is my aspiration to find, promote and tell stories about humanity and of those who dare to challenge their destiny.

dobrodrama publishes random observations by the way, inspired by extraordinary stories, places and strangers.